Veelgestelde vragen

FAQ/ veelgestelde vragen

Kan ik ervoor kiezen om niet in het register opgenomen te worden?
Nee, de inschrijving in het register is vanaf 01-06-2021 verplicht. Indien je niet ingeschreven bent in het kwaliteitsregister, kan dit betekenen dat de huisarts geen vergoeding krijgt voor het inzetten van een poh-ggz.

Welke verplichting brengt een registratie in het kwaliteitsregister met zich mee?
Inschrijving in het register betekent dat u moet aantonen dat u zich als professional blijft ontwikkelen door het volgen van nascholing en beroeps gebonden activiteiten. Volg deze link voor meer informatie over de eisen die bij een inschrijving horen.

Kan ik ervoor kiezen om alleen in het kwaliteitsregister te worden ingeschreven en geen lid te worden van de LV POH-GGZ?
Ja dat kan. U kunt alleen ingeschreven worden in het kwaliteitsregister.

Wat moet ik doen als ik niet word toegelaten tot het kwaliteitsregister omdat ik niet volledig voldoe aan de eisen?
Er komt een overgangsregeling, op dit moment kan iedere werkzame POH-GGZ zich inschrijven in het register. Als u niet volledig voldoet aan de opleidingseisen zult u volgend jaar horen welke aanvullende stappen verreist zijn om ingeschreven te mogen blijven in het register.

Ik sta al ingeschreven in het kwaliteitsregister, blijven mijn punten staan of begin ik volledig overnieuw?
We gaan er nu van uit dat mensen die al ingeschreven staan op ANPG.nl zich op de datum die nu in hun dossier staat gaan herregistreren.

Kan ik mijn punten uit een ander register meenemen naar het kwaliteitsregister?
Doordat poh’s-ggz vaak in meerdere kwaliteitsregisters opgenomen zijn zal een regeling uitgewerkt worden hoe om te gaan met reeds behaalde punten van geaccrediteerde nascholing.

Wie gaat/moet de extra opleidingskosten betalen?
Werkzame poh’s-ggz kunnen het beste in gesprek gaan met hun werkgever nadat de overgangsregeling bekend is. Bekeken wordt of er vanuit zorgverzekeraars een regeling aangeboden kan worden voor een bijdrage aan de opleidingskosten van reeds werkzame poh’s-ggz. Startende poh’s-ggz dienen de kosten voor de opleiding zelf te bekostigen. Over de kosten van nascholing zijn afspraken gemaakt in de cao-huisartsenzorg.

Wat als ik in meerder kwaliteitsregisters ingeschreven sta, bijvoorbeeld BIG én kwaliteitsregister POH-ggz, hoe zit het met dubbele kosten/uren, overlap?
Doordat poh’s-ggz vaak in meerdere kwaliteitsregisters opgenomen zijn zal een regeling uitgewerkt worden hoe om te gaan met reeds behaalde punten van geaccrediteerde nascholing. Voor de kosten dient u in gesprek te gaan met uw werkgever(s).