Herregistratie

Na 5 jaar zijn in principe 150 punten verzameld, waarvan tenminste 75 punten door het ANPG geaccrediteerde nascholingspunten.
Er mogen dus wel meer door het ANPG geaccrediteerde nascholingspunten (dit zijn categorie A-punten) gehaald worden, maar niet minder.
Teveel aan door het ANPG geaccrediteerde nascholingspunten wordt verrekend met het totaal; er hoeven dan minder andere beroepsgebonden punten (categorie B) behaald te worden.
Onze aanbeveling is echter om voldoende aan intervisie te doen en ervaring op te doen in overstijgende werkzaamheden die de functie POH-GGZ verder ontwikkelen.
De Commissie Kwaliteitsregister controleert steekproefsgewijs of de punten uit deel B op de juiste wijze zijn geüpload.

Herregistratie aanvragen kan door het dossier via PE-online opnieuw in te dienen, op dezelfde wijze als bij inschrijving.